Waarom Interteach?

 
 
 • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
 • Persoonsgericht onderwijs.
 • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
 • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
 • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
 • Vanaf € 15,- per dag, per leerling.
 

Interteach particuliere school

Sinds 2008 is Interteach actief in het basis- en voortgezet onderwijs. Begonnen als uitzendbureau voor docenten en leerkrachten, heeft Interteach zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld tot onderwijsinstelling.

Interteach is ook de ontwikkelaar van het bekende onderwijs op afstand, waarbij een leerkracht of docent via een HD-videoverbinding 1 op 1 lessen verzorgt. De docent zit als het ware naast de leerling aan tafel, er zit enkel een beeldscherm tussen.

Door onze bewezen onderwijsvorm, waarbij ouders van leerlingen zien dat hun kinderen in een kortere periode meer leren en hun kinderen de lessen heel leuk vinden, is de vraag ontstaan om dezelfde kwaliteit ook in een fysieke school aan te bieden, zodat leerlingen niet uitsluitend 1 op 1 leskrijgen, maar ook aan groepsactiviteiten kunnen deelnemen en zo sociale vaardigheden aanleren.

Daarom is Interteach  op 2 september 2019 met een particuliere school gestart.

Wat is particulier onderwijs?

Een particuliere school is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende school, die echter niet door de overheid wordt bekostigd. De ouders bekostigen zelf het onderwijs. Een particuliere school moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en de Inspectie van Onderwijs houdt toezicht op het naleven van deze normen.

Waarom kiezen voor particulier onderwijs?

In onze hedendaagse complexe, snel veranderende maatschappij wordt van scholen en leerkrachten/(vak)docenten veel gevraagd. Binnen het particulier onderwijs van Interteach wordt gewerkt met kleine groepen waardoor de aandacht voor ieder kind groot is. We bieden een gedegen basisprogramma en een uitgebreid keuzeprogramma, waardoor ieder kind zijn eigen potentie tot bloei kan laten komen. Ons onderwijs is voor alle kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het regulier onderwijs kan bieden en die zich willen ontwikkelen tot talentvolle leerlingen, waarbij iedereen op eigen niveau kan uitblinken in leerprestaties, creativiteit en sportiviteit.

Bijles examentraining en cito
 

Waarom Interteach?

 
 
 • Onderwijs zó aangeboden aan uw kind, waardoor het leerrendement het hoogst is.
 • Persoonsgericht onderwijs.
 • Lessen worden altijd verzorgd door zeer ervaren leerkrachten en (vak)docenten.
 • Uitgebreid curriculum(programma) incl. Engels en Spaans.
 • Kleine groepen, waardoor veel persoonlijke aandacht voor uw kind.
 • Basisonderwijs - Vanaf € 15,- per dag
 • Voortgezet onderwijs - Vanaf € 20,77 per dag