Bijles en training voor toetsen en examens

Bijles en training voor toetsen en examens

Informatie aanvragen

Aanmelden

 

Bijles

Interteach verzorgt professionele bijlessen voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor maken we gebruik van een unieke combinatie van online-leren en digitaal contactonderwijs.

We zijn ervan overtuigd dat individueel privéonderwijs het beste in leerlingen naar boven haalt. Die overtuiging staat centraal in alle (bij)lessen en activiteiten van Interteach. Door middel van moderne audiovisuele technieken onderhouden onze leerkrachten en docenten een persoonlijke 1-op-1 relatie met elke leerling, waarin opgelopen achterstanden in de leerstof doelgericht worden aangepakt. Uw kind heeft één vaste leerkracht die fungeert als vast contactpersoon bij de online leeractiviteiten, en tijdens elk lesuur zestig minuten lang persoonlijke aandacht voor uw kind heeft.

Hoe heeft een kind baat bij bijles van Interteach?
Bijlessen bestaan uit het (desgewenst meerdere malen) herhalen van leerstof waar een kind moeite mee heeft. Lesmethodes die op school gebruikt worden gelden als leidraad, maar worden tijdens de digitale begeleidingsmomenten aangevuld met extra uitleg en hulp. Daarbij wordt niet alleen maar gekeken naar stof die al aan bod geweest is, maar wordt ook geanticipeerd op wat nog komen gaat. Onze kundige docenten richten zich niet alleen op wat uw kind precies moet leren, maar minstens zo nadrukkelijk op hoe uw kind zich de lesstof eigen maakt.

Toets- en examentraining

Bent u voor uw kind op zoek naar extra ondersteuning of begeleiding bij de voorbereiding voor de Centrale Eindtoets (voorheen Citotoets) of voor examens in het voortgezet onderwijs? Docenten van Interteach zijn specialisten als het gaat om optimaal voorbereiden voor een toets of examen. Hun gedegen kennis van de toetsen in combinatie met jarenlange ervaring garanderen dat ze uw kind zo goed mogelijk voorbereiden voor een op handen zijnde toets.

 

Lees meer:

 

 

 
 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding