Het onderwijsprogramma

 

Binnen ons onderwijsprogramma steven we ernaar om de leerstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de actualiteit en maatschappelijke vraagstukken. We willen dat kinderen beschikken over een grondige kennisbasis en vaardigheden, deze wendbaar kunnen inzetten en voortdurend verder ontwikkelen. Daarbij willen we uiteraard dat kinderen plezier beleven in hun leren.

International Primary Curriculum
Vanuit de visie en domeindoelen (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) is gekozen om te werken met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs waarin onderzoekend leren centraal staat en kinderen leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. Voor de allerjongste kinderen van 4 tot 6 jaar wordt gewerkt met de methode IEYC (International Early Years Curriculum), de voorloper van IPC. Beide methodes blijven steeds in ontwikkeling met oog voor de actuele stand van zaken in de wetenschap. Wat Interteach daarbij uniek maakt, is dat de wereldoriënterende vakken worden aangeboden in het Engels en passende excursies worden georganiseerd. Daarnaast wordt er ruime aandacht gegeven aan ‘computational thinking’, waarbij het leren programmeren een wezenlijk onderdeel vormt.

Burgerschapsvorming
We besteden aandacht aan wereldburgerschap en interculturele vaardigheden, waarbij kinderen leren hoe ze een bijdragen kunnen leveren aan duurzaamheid, democratie, mensenrechten en vrede, de geformuleerde Unesco­doelen.

Sport, kunst en cultuur
Naast het IPC-programma bieden we volop keuzemogelijkheden op het gebied van sport, kunst en cultuur. We laten kinderen kennismaken met verrassende materialen en technieken en bieden kinderen volop mogelijkheden tot talentontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met vakdocenten en externe partners.

Samenwerking met externe partners
Wij vinden dat een school geen eiland in de samenleving moet zijn. Daarom werken we samen met externe partners waarbij ‘de som meer is dan de delen’. Hierbij staat één gemeenschappelijk doel centraal, waaraan ieder een bijdrage levert: uitstekend onderwijs leveren. Door de samenwerking met externe partners wordt het binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden en loopt het formeel en speels informeel leren op een natuurlijke manier in elkaar over én wordt de kwaliteit van alle onderwijsprocessen bewaakt. Samen met onze externe partners stemmen we af hoe we dit het beste kunnen doen.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding