Bijles

Interteach biedt voor het primair en voortgezet onderwijs professionele bijlessen aan door middel van een unieke combinatie van online-leren en digitaal contactonderwijs Alle activiteiten gaan uit van één van de uitgangspunten van Interteach, namelijk dat we met individueel onderwijs het beste in de leerlingen naar boven halen. Met doeltreffende en moderne audiovisuele verbindingen zorgen onze leerkrachten in een één-op-één relatie dat opgelopen hiaten in de leerstof worden hersteld. Uw zoon of dochter heeft één vaste excellente docent die de spil is bij de online-leeractiviteiten en altijd in blokken van 60 minuten volledige aandacht voor uw kind heeft.

Bijles bestaat uit het (eventueel meerdere malen) herhalen van leerstof die een leerling moeilijk vindt. Hierbij wordt meestal uitgaan van de lesmethodes die op de school gebruikt worden. Tijdens de digitale begeleidingsmomenten krijgt uw kind extra uitleg over de zaken die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruitgekeken naar wat komen gaat. Onze excellente docenten richten niet alleen op wát uw kind moet leren, maar ook hoé uw kind zich de leerstof eigen maakt.

Vanwege het 1 op 1 lesgeven door deze leerkrachten/docenten is het aantal bijlessen zeer beperkt, waardoor de totale kosten erg laag zijn. Kwaliteit in plaats van kwantiteit!. In ALLE gevallen betreft het een bevoegde en zeer ervaren leerkracht (basisonderwijs) of 1e of 2e graads docent (voortgezet onderwijs).

 

Lees meer:

 

 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding