Volledig curriculum 1 op 1

Privé-onderwijs voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

 

Ouders die voor particulier onderwijs kiezen, hebben daar vaak verschillende beweegredenen voor. Een daarvan is het feit dat er bij privé onderwijs aanzienlijk meer ruimte is voor persoonlijke aandacht voor kinderen dan bij regulier onderwijs het geval is. Zo tellen groepen bij privé onderwijs gemiddeld 10 leerlingen, tegenover minimaal 25 leerlingen die een klas op een reguliere school doorgaans telt.

Een rekensom: als er 25 leerlingen zijn aan wie in totaal vijf uur of zes lesuren van elk 50 minuten wordt lesgegeven, betekent dit dat de 300 beschikbare lesminuten neerkomen op netto 12 minuten persoonlijke aandacht per kind per dag (300 / 25 = 12).

Bij particulier onderwijs pakt die rekensom als volgt uit: 300 lesminuten gedeeld door 10 leerlingen is goed voor 30 minuten persoonlijke aandacht per kind per dag.

Bij 1-op-1 privé-onderwijs staat de individuele leerling centraal en worden de 240 lesminuten per dag volledig aan hem/haar besteed.

 

 • Regulier onderwijs
 • 5 uur/300 minuten les per dag
 • 25 of meer
  leerlingen
 • 12 minuten persoonlijke aandacht per dag
 • Vastgestelde begindatum
 • Vastgestelde vakantie
 • Vaste lestijden
 •  
 • Particulier onderwijs
 • 5 uur/300 minuten les per dag
 • 10-15
  leerlingen
 • 30 minuten persoonlijke aandacht per dag
 • Vastgestelde begindatum
 • Vastgestelde vakantie
 • Vaste lestijden
 •  
 • Interteach
 • 4 uur/240 minuten les per dag
 • 1 op 1
  privé onderwijs
 • 240 minuten persoonlijke aandacht per dag
 • Starten wanneer u wilt
 • Vakanties wanneer en zo vaak u wilt
 • Lestijden wanneer u wilt. Dus ook ’s avonds
 • Meer weten?

 

Aanmelden privé-onderwijs

Informatie aanvragen

Aanmelden

Live lessen

 

 

Waarom Interteach voor onderwijs!?

Het antwoord op die vraag is simpel: omdat er geen beter onderwijs is dan particulier onderwijs waarbij alle aandacht volledig op uw kind gericht is. Per dag worden online vier klokuren (4 x 60 minuten) lesgegeven, volkomen afgestemd op de behoeften, kwaliteiten en capaciteiten van uw kind.

Bovendien maakt Interteach gebruik van de nieuwste en beste onderwijstechnieken en -methoden waarbij onze vakdocenten - stuk voor stuk bevoegde en zeer ervaren leerkrachten - als het ware naast de leerling aan tafel zitten.

Hoe werkt privé-onderwijs van Interteach in de praktijk?
De locatie van de leerling is geheel aan u om te bepalen, evenals het moment van de dag waarop de lessen plaatsvinden. Uw kind kan altijd en overal onderwijs volgen, aangepast op zijn/haar snelheid.

Vier klokuren à 60 minuten komt neer op 240 lesminuten per dag, waarin de aandacht volledig op uw kind gericht is. Natuurlijk is er tussendoor tijd voor pauze: na elk lesuur heeft uw kind een uur tijd om even bij te komen.

Een aantal uur per dag wordt besteed aan het lesprogramma dat gericht is op de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs zoals dat door de overheid is vastgesteld. Interteach heeft daar waar nodig verdieping aangebracht en enkele vakken toegevoegd. Daarnaast hecht Interteach veel waarde aan het ontwikkelen van sociale competenties. Daarom bieden we vakken en activiteiten in groepsverband, waaronder sport, muziek en kunst- en cultuurgerelateerde activiteiten.

Meer weten en/of uw kind inschrijven?
Neem dan vooral contact met ons op. Nadat u het aanmeldformulier verzonden heeft, neemt een van onze medewerkers zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.

 

 
 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding