Uitgangspunten van ons onderwijs

Kinderen goed voorbereiden op de toekomst vraagt om ‘eigentijds onderwijs’. Bij het particulier onderwijs dat Interteach biedt staan de volgende pijlers centraal:
- Gepersonaliseerd leren
- Meertalig onderwijs en global awareness
- Talentontwikkeling

 

Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren geeft antwoord op de vraag wat ieder individueel kind nodig heeft om zich vol vertrouwen en met plezier maximaal te kunnen ontwikkelen. Interteach biedt onderwijs waarin leerlingen gemotiveerd en betrokken raken.
Binnen een kleinschalig georganiseerde leergemeenschap met verschillende leeftijden en niveaus kan ieder kind zich breed ontwikkelen door middel van een persoonlijke leerroute. Bij Interteach geloven we niet in een ‘gemiddelde’ en dagen we ieder kind uit boven zichzelf uit te stijgen.

We stimuleren zelfsturing en maken kinderen mede-eigenaar van hun leerproces, waarbij kinderen kritisch leren nadenken en reflecteren over de eigen leerdoelen. Door een rijke leeromgeving met uitstekende digitale leermiddelen is er sprake van een juiste balans tussen offline en online leren. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht en het aanbod, maar hebben ook de ruimte om door middel van zelf ervaren, onderzoeken en ontdekken kennis en vaardigheden eigen te maken.

Hoewel het leren gepersonaliseerd is, betekent dit niet dat het leren een geheel individuele aangelegenheid is. Het leren bij Interteach vindt plaats in interactie met medeleerlingen, leerkrachten, externe partners en onze leerrijke leeromgeving. Er is binnen het onderwijs voldoende tijd en ruimte voor deelname aan zowel individuele als gezamenlijke activiteiten.

 

Tweetalig onderwijs en global awareness
Meertalig onderwijs en ‘global awareness’ bereidt kinderen beter voor op de toekomst. Nederland is geen koploper met het aanbieden van tweetalig onderwijs in het basisonderwijs ten opzichte van andere Europese landen en daar wil Interteach wat aan doen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen door het volgen van tweetalig onderwijs juist nóg beter gaan leren. Kinderen die op jonge leeftijd al tweetalig worden opgeleid, ontwikkelen niet alleen een beter inzicht in talen in het algemeen, maar kunnen ook complexere vraagstukken oplossen.

Interteach biedt tweetalig onderwijs, waarbij de wereldoriënterende vakken in het Engels worden aangeboden. Deze koppeling is een bewuste keuze. We streven naar een goede beheersing van de Engelse taal, maar willen daarnaast ook gericht willen zijn op ‘global awareness’. Kinderen voorbereiden op de toekomst vraagt om het ontwikkelen van een internationale houding en internationale vaardigheden, waarbij ze kennis hebben van andere talen, landen en culturen.

We starten bewust al vanaf 4 jaar met tweetalig onderwijs omdat juist jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar zich in de taalgevoelige periode bevinden en daardoor ontvankelijk zijn voor meertalig onderwijs.

Ook andere talen, waaronder Spaans, zullen in de toekomst optioneel aangeboden worden. Interteach heeft hierdoor een hoog uitstroomniveau naar het Voortgezet Onderwijs, zodat de stap naar een tweetalige- of internationale vervolgopleiding vergemakkelijkt wordt.
Het eigen taalvaardigheidsniveau en de didactische bekwaamheden van leerkracht hebben een groot effect op de taalontwikkeling van kinderen. Interteach leerkrachten zijn professionals met een gedegen opleiding en ervaring om twee- of meertalig onderwijs te kunnen bieden.

 

Talentontwikkeling
Bij Interteach werken we met het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs. Naast IPC biedt Interteach een breed aanbod aan keuzemogelijkheden op het gebied van sport, kunst en cultuur. We vinden het belangrijk om meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling dan nu in het reguliere onderwijs wordt gedaan. Interteach werkt samen met sportorganisaties, cultuurinstellingen en het bedrijfsleven om kinderen hun talenten te leren ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen. Zo organiseert Interteach onder andere workshops en clinics op het gebied van muziek en sport. Bewezen is dat muziek invloed heeft op de hersenontwikkeling, zowel bij passief ervaren en genieten als bij het actief muziek maken. Sport en bewegen hebben een positieve invloed op gezondheid en leerprestaties van kinderen. Interteach geeft kinderen volop mogelijkheden tot talentontwikkeling en volgt de ontwikkeling van kinderen in de volle breedte.

 

Meer weten?

Afspraak maken?

 

Waarom Interteach Elementary?

 
 
 • Leerlingen zijn niet gebonden aan vaste schooltijden en zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
 • Minimaal 48 weken per jaar geopend
 • Standaard tweetalig primair onderwijs (NE-EN)
 • Taalbuddy voor anderstaligen
 • Maximaal 10 leerlingen per groep
 • Persoonsgericht onderwijs
 • Individuele aandacht voor talentontwikkeling
 • Dagelijks lunch en diner
 • Vakantie wanneer u het wenst
 • Meerdere vestigingen wereldwijd
 • Gebruik van International Primary Curriculum (IPC), daardoor ook makkelijke aansluiting wereldwijd, groep 5 in Nederland = groep 5 in China
 • Capaciteitenonderzoek en indien nodig nader diagnostisch onderzoek en eventuele specialistische begeleiding